tvb.com

 
 
 
tvb.com
 
音樂台主頁
勁歌金曲
本週勁歌金榜
2001年度十大勁歌金曲頒獎典禮
現場精華
勁歌重溫
勁歌留言
Music Video 點播機
流行榜
TVB8 頻道金曲榜
歌曲鈴聲
最Top鈴聲
新歌登場
   
   
   

  得 獎 歌 曲: Shall We Talk
  作 曲 : 陳 輝 陽
  作 詞 : 林 夕
  編 曲 : 金 培 達
  歌 曲 監 製 : 陳 輝 陽
  主 唱 : 陳 奕 迅
  得 獎 感 受 : 多 謝 今 次 幫 手 做 這 首 歌 的 朋 友 , 包 括 林 夕, 陳 輝 陽, 金 培 達 及 唐 樓 ! 多 謝 喜 歡 這 首 歌 的 樂 迷! 多 謝 英 皇 娛 樂, Music Plus !
 

  歌 曲 : 最 愛 演 唱 會
  作 曲 : 伍 樂 城
  作 詞 : 林 夕
  編 曲 : 伍 樂 城
  歌 曲 監 製 : 伍 樂 城
  主 唱 : 陳 慧 琳
  得 獎 感 受 :多 謝 TVB 、 多 謝 伍 樂 城 同 埋 林 夕 作 首 咁 好 歌 俾 我 , 多 謝 FANS 對 我 投 票 !
 

  得 獎 歌 曲: Para Para Sakura
  作 曲 : 金 培 達
  作 詞 : 陳 少 琪
  編 曲 : 金 培 達
  歌 曲 監 製 : 金 培 達
  主 唱 : 郭 富 城
  得 獎 感 受 : 多 謝 TVB 、 多 謝 支 持 Para Para Sakura 的 朋 友 !
 

  得 獎 歌 曲 : 姊 妹
  作 曲 : C. Y. Kong
  作 詞 : 林 夕
  編 曲 : C. Y. Kong
  歌 曲 監 製 : C. Y. Kong
  主 唱 : 楊 千 嬅
  得 獎 感 受 : 有 心 唔 怕 遲 , 在 此 多 謝 唱 片 公 司 , Paco 及 所 有 工 作 人 員 , 多 謝 他 們 各 位 有 心 人 在 這 麼 短 時 間 內 讓 這 首 歌 得 獎 ; 多 謝 支 持 我 投 我 票 的 歌 迷 , 多 謝 TVB , C.Y.Kong , 林 夕 。
 

  得 獎 歌 曲: 玉 蝴 蝶
  作 曲 : 謝 霆 鋒
  作 詞 : 林 夕
  編 曲 : 王 雙 駿
  歌 曲 監 製 : 王 雙 駿 、 謝 霆 鋒
  主 唱 : 謝 霆 鋒
  得 獎 感 受 : 算 啦 ! 多 謝 林 夕 寫 一 份 咁 靚 詞 俾 我 , 我 只 不 過 買 盤 花 俾 佢 。 多 謝 阿 COW ! 多 謝 TVB ! 多 謝 我 公 司 !
 

  得 獎 歌 曲: 夏 日 Fiesta
  作 曲 : 杜 自 持
  作 詞 : 陳 少 琪
  編 曲 : 杜 自 持
  歌 曲 監 製 : 杜 自 持
  主 唱 : 劉 德 華
  得 獎 感 受 : 多 謝 歌 迷 , 多 謝 你 們 無 論 是 我 的 好 作 品 或 不 好 作 品 , 都 一 樣 支 持 我 , 多 謝 TVB 。
 

  得 獎 歌 曲: 終 身 美 麗
  作 曲 :陳 輝 陽
  作 詞 : 林 夕
  編 曲 : 陳 輝 陽
  歌 曲 監 製 : 陳 輝 陽
  主 唱 : 鄭 秀 文
  得 獎 感 受 : 多 謝 TVB , 多 謝 作 這 首 歌 的 陳 輝 陽 、 林 夕 , 與 及 拍 這 套 電 影 的 導 演 杜 棋 峰 ; 多 謝 歌 迷 與 及 我 的 家 人 。
 

  得 獎 歌 曲: 爛 泥
  作 曲 : 李 峻 一
  作 詞 : 李 峻 一
  編 曲 : 陳 輝 陽 @ 好 好 笑
  歌 曲 監 製 : 陳 輝 陽 @ 好 好 笑
  主 唱 : 許 志 安
  得 獎 感 受 : 多 謝 TVB , 多 謝 正 東 唱 片 公 司 , 多 謝 PACO , 多 謝 正 東 唱 片 公 司 所 有 兄 弟 姊 妹 , 多 謝 各 位 歌 迷 , THANK YOU ! 仲 有 多 謝 細 佬 !
 

  得 獎 歌 曲: 飛 花
  作 曲 : 李 偲 菘
  作 詞 : 陳 少 琪
  編 曲 : 吳 慶 隆
  歌 曲 監 製 : 李 偲 菘
  主 唱 : 李 克 勤
  得 獎 感 受 : 多 謝 環 球 唱 片 公 司 , 多 謝 你 們 ! 我 呢 幾 年 都 沒 有 上 來 , 你 們 不 要 「撩」 我 ! 好 多 人 說 幫 TVB 拍 劇 就 有 獎 , 我 幫 TVB 拍 了 八 年 劇 , 又 唔 見 我 得 獎 ?... 我 會 製 作 更 多 好 歌 給 大 家 。 多 謝 TVB , 多 謝 喜 歡 這 首 歌 的 人 ... 還 要 多 謝 作 這 首 歌 的 李 偲 菘 及 陳 少 琪 。
 

  得 獎 歌 曲: 痛 愛
  作 曲 : 伍 樂 城
  作 詞 : 林 夕
  編 曲 : 伍 樂 城
  歌 曲 監 製 : 伍 樂 城
  主 唱 : 容 祖 兒
  得 獎 感 受 : 多 謝 志 偉 ! 多 謝 唱 片 公 司 EEG , 多 謝 我 的 歌 迷 ; 另 外 , 我 要 多 謝 Gordon , 無 論 由 以 前 直 到 現 在 , 他 都 一 樣 錫 我 及 支 持 我 ; 多 謝 公 司 所 有 宣 傳 人 員 , 最 後 多 謝 每 日 都 煲 不 同 的 湯 給 我 的 媽 咪 , 多 謝 !
 

 

公司資料 | 服務條款 | 人才招聘 | 常見問題 | 數碼新紀元 | 網上商店 | 廣告查詢

Copyright 2017 TVB.COM LIMITED
A Member of TVB Group | Corporate Info